X  Blizu Naš PurpleAir senzor & Trenutna oblačna baza
Trenutna oblačna baza

2823 Stopala
860 mt
(Temperatura °C - Tačka Rose °C ) * 1000 /2.4444
Naš PurpleAir senzor


Station:

#56121

Wildwood Naturist Resort
(33.26,-97.67)
22.8 AQI
Air quality: GoodAQ
PM2.5:
Trenutno
5.48
ug/m3

1 Dan :
33.0 AQI
PM2.5
7.92
ug/m3

Dobar kvalitet vazduha
Informacije o cloudbase-u

Na osnovu zajedničke formule koja koristi temperaturu i tačku rošenja, kao što je snimljeno u realnom vremenu sa ove meteorološke stanice, izračunava se procenjena visina baze oblaka.

To nije tačan alat, već relativni pokazatelj.

Informacije o kvalitetu vazduha